Çäreleriň merkezinde
Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

Şu gün türkmen zyýaratçylary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” gullugy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmäge ugradylar.

02.07.2022
Giňişleýin