Foto
photo
Zehin we ruhy joşgun türkmen halkynyň medeni mirasyny dünýä ýaýýan kuwwatly güýçdür
photo
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
photo
Döwletimiziň ylmy we ykdysady mümkinçiliklerini pugtalandyrmak — alymlaryň baş wezipesi
top-arrow