Çäreleriň merkezinde
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

08.12.2023
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
photo
Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
photo
Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti täze «Boeing» uçary bilen ýetirildi
top-arrow