Çäreleriň merkezinde
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kuwwaty bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

22.05.2024
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Beýik Magtymgulynyň ýadygärligi belentden seleňläp görünýär
photo
Türkmenistanda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär
photo
Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi
top-arrow