Çäreleriň merkezinde
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.

12.04.2024
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
photo
Watanymyzyň dünýädäki abraýyny artdyrmak üçin sylaglar
photo
Aşgabatda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi geçirilýär
top-arrow