Çäreleriň merkezinde
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bolgariýa Respublikasynyň Prezidenti Rumen Radewe ýurduň milli baýramy — Azatlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

03.03.2024
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasaty we diplomatiýasy
photo
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy
photo
Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýyly tamamlandy
top-arrow