Foto
photo
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
photo
Döwletimiziň ylmy we ykdysady mümkinçiliklerini pugtalandyrmak — alymlaryň baş wezipesi
photo
Ylym we innowasiýalar — ösüşiň esasy şerti
top-arrow