Çäreleriň merkezinde
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. 

12.08.2022
Giňişleýin