Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Sport
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Çap edildi 27.11.2022
1681

Türkmen türgenleri şu gün Antaliýada (Türkiýe) tamamlanan taýboks boýunça halkara ýaryşynda bäş – 1 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky Döwlet komitetinde habar bermegine görä, Türkiýede geçen ýaryşa 32 döwletden 756-dan gowrak türgen gatnaşdy. Türkmenistandan wekilçilik eden 9 türgeniň bäşisi baýrkalara mynasyp boldular.

Toparymyzdan altyn medaly 86 kg çenli agramda Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebinde taýboks boýunça tälimçi mugallymy Mustafa Saparmyradow gazandy.

Kümüş baýragy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Bäşim Bäşimow (60 kg çenli) we şu ýokary okuw mekdebiniň talyplary Muhammet Jumamyradow (81 kg çenli) we Döwletmyrat Güýjow (91 kilogramdan agyr) agramlarda eýelediler. Muhammet 5-nji ýyl, Döwletmyrat – 4-nji ýyl talyplarydyr.

Bürünç medala Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 4-nji sport mekdebinde kikboks boýunça tälimçi mugallymy Muhammetberdi Röwşenow (91 kg çenli agramda) mynasyp boldy.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow