Baş sahypa
\
Resmi
\
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktoryna käýinç yglan edildi
Resmi
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktoryna käýinç yglan edildi
Çap edildi 13.05.2022
1890

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak işleriniň alnyp barlyşyna gözegçiligi gowşadanlygy üçin, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Çakyýew Mämmethan Berdimyradowiçe käýinç yglan edildi.

Soňky habarlar
02.07
Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar
01.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.07
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidentini kabul etdi
01.07
Türkmenistanyň Prezidenti Filippinler Respublikasynyň Prezidentini gutlady
01.07
Türkmenistan — Türkiýe: özara bähbitli hyzmatdaşlyk ösdürilýär
01.07
«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasyna «Çalik Enerji Sanaýi we Tijaret A.Ş.» kompaniýasy bilen şertnamana baglaşmaga ygtyýar berildi