Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 904 müň dollaryna barabar boldy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 904 müň dollaryna barabar boldy
Çap edildi 02.01.2023
1235

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny, şeýle hem “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Azerbaýjanyň telekeçilerine nah ýüplügi ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 904 müň dollaryna barabar boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bahasy 8 million 956 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Soňky habarlar
07.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary
07.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
07.02
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
07.02
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda
07.02
Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi
07.02
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberer
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
top-arrow