Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Dizel ýangyjy we uçar kerosini daşary ýurtly telekeçilerde uly gyzyklanma döredýär
Ykdysadyýet
Dizel ýangyjy we uçar kerosini daşary ýurtly telekeçilerde uly gyzyklanma döredýär
Çap edildi 27.12.2022
1070

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna  Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri  “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen dizel ýangyjyny we uçar kerosinini satyn aldylar. Şeýle hem  owganystanly işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. “Türkmenhimiýa”  döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gaz hem-de ECO-93 awtoulag benzini Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi.   

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň hem-de Owganystanyň işewürlerine tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümler hem-de portlandsement ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 43 million dollaryna golaý boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri  35 million 560 müň manatlykdan  gowrak nah ýüplügini satyn aldylar.

Soňky habarlar
07.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary
07.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
07.02
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
07.02
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda
07.02
Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi
07.02
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberer
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
top-arrow