Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.D.Nuryýew hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.D.Nuryýew hakynda
Çap edildi 29.07.2022
1328

Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Diýar» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 29-njy iýuly.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.08
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar