Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi wezipä bellenildi
Resmi
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi wezipä bellenildi
Çap edildi 25.07.2022
1567

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.O.Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.O.Durdyýew hakynda

Begenç Orazmyradowiç Durdyýewi Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
18.08
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady