Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Resmi
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Çap edildi 06.06.2021
1989

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy.

Soňky habarlar
23.09
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgam arkaly çykyşy
23.09
Döwlet Baştutanymyz Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hasabyna 10 sany «Tiz kömek» awtoulagy bermegi belledi
23.09
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyş etdi
22.09
Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy
22.09
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi