Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Gruziýa Türkmen halkyny baýram bilen gutlady
Jemgyýet
Gruziýa Türkmen halkyny baýram bilen gutlady
Çap edildi 18.05.2021
772

2021-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyyň 30 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Tbilisi şäher häkimligi Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde Tbilisi teleýaýlym diňini Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkleri bilen şöhlelendirdi.

Tbilisi teleýaýlym diňi «Mtasminda» seýilgähiniň çäginde ýerinde ýerleşýär, bu ýerden şäheriň gözel keşbine syn edip bolýar. Ol 1972-nji ýylda guruldy. Teleýaýlym diňiniň beýikligi 274,5, deňiz derejesinden beýikligi - 719,2 metrdir. Teleýaýlym diňi şäheriň ähli ýerinden diýen ýaly görünýär, ol Tbilisiniň esasy nyşanlarynyň biridir.

Bu çäre iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostluk we doganlyk gatnaşyklaryna, şeýle hem Türkmen halkyna çuňňur hormatyny ýene bir gezek görkezdi.

Tbilisi teleýaýlym diňi iki günläp Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkleri bilen şöhlelendiriler.

Soňky habarlar
18.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.06
Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisi
18.06
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
18.06
Resmi habarlar
17.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
16.06
Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy