Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi
Sport
Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi
Çap edildi 29.07.2019
1222

Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär. Oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Ýaryşda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Şatlyk Seýitmyradow 81 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, mongoliýaly bäsdeşinden üstün çykmagy başardy, emma ýer eýesiniň wekilinden asgyn geldi. Netijede, biziň türgenimiz öňdäki üçlüge girmek bilen, bürünç medala eýe boldy. Taýbeýde geçirilýän ýaryşlar dowam edýär. Türkmen türgenleriniň mynasyp bolýan her bir täze medaly bilen Watanymyza buýsanjymyz ýokarlanýar. Olar geljekde ýurdumyzyň sport abraýyny gorarlar, türkmen sportunyň baýdagyny belende götererler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde sporty ösdürmek üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle giň gerimli işler özüniň ajaýyp netijesini berýär.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy