Baş sahypa
\
Sport
\
Ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatynda türkmen türgenleriniň iki medaly
Sport
Ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatynda türkmen türgenleriniň iki medaly
Çap edildi 13.07.2019
1048

Tailand Patyşalygynda ýetginjekleriň arasynda grek-rim göreşi boýunça Aziýanyň çempionaty tamamlandy. Ol 9 — 14-nji iýul aralygynda Çonburi şäherinde geçirildi. Ýaryşa dünýäniň 14 ýurdundan 130 türgen gatnaşdy. Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzümine 4 türgen we bir emin wekilçilik etdi. Ýaryşyň ikinji gününde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 1-nji ýyl talyby Toýly Orazow 82 kilogram agram derejesinde çykyş edip, üçünji orny eýeledi. Ýene bir türgenimiz Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 1-nji ýyl talyby Zyýamuhammet Saparow (97 kg.) finala barýan ýolda ilki Pakistanyň wekilinden we soňra gyrgyz türgeninden çekeleşikli göreşde üstün çykmagy başardy, emma aýgytlaýjy tutluşykda eýranly türgenden asgyn geldi. Şunlukda, ol çempionatyň kümüş medalyna mynasyp boldy. Ýurdumyzyň türgenleriniň nobatdaky halkara ýaryşynda üstünlikli çykyş etmekleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sport ulgamynda durmuşa geçirýän syýasatynyň öz netijelerini berýändiginiň subutnamasydyr. Watanymyzyň ýaşyl baýdagy türkmen türgenleriniň ýeňişleriniň hormatyna dünýäniň dürli ýurtlarynda barha belent pasyrdaýar.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy