Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana sapary amala aşyrylar
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana sapary amala aşyrylar
Çap edildi 13.09.2023
295

2023-nji ýylyň 14-15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygyna we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrar.

Ýokary derejedäki duşuşyklaryň çäklerinde Duşenbede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda birnäçe çäreler geçiriler, olaryň arasynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahaty, ulag ministrleriniň duşuşygy, Zenanlaryň dialogy, Ykdysady forum, alymlaryň, ýokary okuw mekdepleriň rektorlarynyň, şeýle hem ýaşlar guramalarynyň forumlary, önüm öndürijileriniň sergisi, sungat eserleriniň görkezilişi we beýleki medeni çäreler geçiriler. Bu çärelere we duşuşyklara Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Soňky habarlar
22.09
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Saud Arabystanynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.09
Döwlet Baştutanymyzyň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, «Roskosmosyň» kosmonawtynyň gutlagy
top-arrow