Baş sahypa
\
Sport
\
Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar
Sport
Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar
Çap edildi 30.11.2022
3096

Hindistanyň Puna şäherinde geçirilýän  kuraş boýunça 13-nji  dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleri ýene iki medal gazandylar.

Kümüş medala Lebap welaýatynyň Bedenterbiýe we sport Baş müdirlginiň 2-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallymy Aýşirin Haýdarowa 48 kilograma çenli agram derejesinde mynasyp boldy.

Lebap welaýatynyň Bedenterbiýe we sport Baş müdirlginiň 7-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallymy Aýnur Amanowa 52 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medalyň eýesi boldy.

Mundan öň Türkmenistanyň toparyndan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Aziza Gurbanowa 78 kilograma çenli agram derejesinde birinji bürünç medaly eýeläpdi.

Kuraş  boýunça  13-nji dünýä çempionatyna Türkmensitanyň zenanlar topary 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň şu görnüşinde kümüş medal eýelän Şirin Kubaýewanyň ýolbaşçylygnda taýýarlandy.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow