Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Geçen hepdäniň birža söwdalarynda dokma senagatynyň önümleri öňdeligi eýeleýär
Ykdysadyýet
Geçen hepdäniň birža söwdalarynda dokma senagatynyň önümleri öňdeligi eýeleýär
Çap edildi 30.05.2022
723

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýanyň, BAE-niň, Gyrgyzystanyň we Türkiýäniň telekeçilerine dürli görnüşli tekiz reňklenen we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 90 million 922 müň dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewür toparlaryň wekilleri bahasy 1 million 551 müň manada deňbolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Soňky habarlar
05.07
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
05.07
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
05.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
05.07
Türkmenistanyň Prezidenti Tailandyň Patyşasyny gutlady
05.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
05.07
Türkmenistan parahatçylykly, hoşniýetli we döredijilikli syýasaty durmuşa geçirýär