Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy
Çap edildi 12.03.2022
925

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,12% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,68%, Balkan welaýatynda 97,29%, Daşoguz welaýatynda 96,80%, Lebap welaýatynda 97,13%, Mary welaýatynda 96,97%, Aşgabat şäherinde 97,51% ses berdiler.

Şeýle hem, daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 90,93% saýlawçylar ses berdi.

Ýöne daşary ýurtlardaky käbir saýlaw uçastoklarynda ses bermek dowam edýär.

Soňky habarlar
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidentini gutlady
04.07
Ýurdumyzda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit maslahaty geçirildi
04.07
Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady
03.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady