Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million dollaryndan gowrak boldy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million dollaryndan gowrak boldy
Çap edildi 01.11.2021
1314

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň telekeçileri pagta ýüplügini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Gazagystanyň işewürlerine float aýnasy ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million dollaryndan gowrak boldy.

Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri manat serişdelerine jemi bahasy 16 million 775 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügini satyn aldylar.

Soňky habarlar
03.12
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
03.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanynda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetini döretmek bellenildi
02.12
Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň mejlisi
02.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat