Baş sahypa
\
Resmi
\
Saparow senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi
Resmi
Saparow senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi
Çap edildi 19.07.2021
1575

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annageldi Baýramdurdyýewiç Saparow senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

Soňky habarlar
03.08
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
03.08
Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
03.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady
03.08
Döwlet Baştutanymyz wezipä belledi
03.08
Daşoguz welaýatynyň häkimligine dynç alyş seýilgähini gurmak üçin «Ajaýyp gurluşyk» bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi
02.08
Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň ulag boýunça Kararnamasy kabul edildi