Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetleriniň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyna garaldy
Ykdysadyýet
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetleriniň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyna garaldy
Çap edildi 25.03.2021
2627

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýumlaryna goldaw bermek boýunça ýokary derejeli toparyň sekizinji mejlisi geçirildi.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary K.Gurbanow, rus tarapyna -- Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministriniň orunbasary D.Wolwaç ýolbaşçylyk etdiler.

Mejlisiň dowamynda söwda-ykdysady ugurda özara hereketleri ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de Türkmenistanyň Hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyna garaldy.

Şeýle hem bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna garaldy. Senagat, energetika, maliýe ulgamlarynda, şol sanda Türkmenistanyň we Russiýanyň maliýe düzgünleşdirijileriniň we täjirçilik banklarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de beýleki ulgamlarda özara söwdany we özara hereketleri kämilleşdirmegiň ugurlary boýunça pikir alşyldy.

Mejlisiň jemi boýunça Teswirnama gol çekildi.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy