Esasy
\
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany
\
Gruziýanyň paýtagtynyň telewizion diňine çyralar arkaly Türkmenistanyň baýdagynyň reňki çaýyldy
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany
Gruziýanyň paýtagtynyň telewizion diňine çyralar arkaly Türkmenistanyň baýdagynyň reňki çaýyldy
Çap edildi 18.05.2020
7878
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture

18-nji maýa geçilýän gije ýurdumyzda bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Tbilisiniň telewizion diňine çyralar arkaly Türkmenistanyň baýdagynyň reňki çaýyldy. Bu dostlukly çäräni Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde Tbilisiniň meriýasy gurady we ol iki ýurduň arasyndaky ynanşykly gatnaşyklaryň, şeýle hem türkmen halkyna hormat-sarpanyň ýene bir subutnamasy boldy. Tbilisiniň telewizion diňine iki günläp çyralar arkaly Türkmenistanyň baýdagynyň reňki çaýylar.

Soňky habarlar
28.02
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi
28.02
Resmi habar
28.02
Birža täzelikleri
26.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
26.02
DAŞARY ÝURTLY HYZMATDAŞLAR BILEN NOBATDAKY WIDEODUŞUŞYKLAR
26.02
RESMI HABARLAR