Baş sahypa
\
Sport
\
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
Sport
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
Çap edildi 18.11.2019
11636

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy. Bu wekilçilikli ýaryş geljek ýylyň tomsunda Tokioda geçiriljek Olimpia oýunlary — 2020-ä çykmak üçin saýlama tapgyr boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby Kristina Şermetowa 55 kilograma çenli agram derejesinde tapawutlandy. Ol iki synanyşygyň jemi boýunça 190 kilogramy göterip, hormat münberiniň ýokarky derejesine galmagy başardy. Şunlukda, türgen gyz silkip we itekläp götermekde degişlikde 87 we 113 kilogramy göterip, oňat netijeleri görkezdi. Seýtjan Mirzaýew 61 kilogram agram derejesinde kümüş medala eýe boldy. Şeýlelikde, Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Dänew şäherindäki 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi ýaryşlaryň jemi boýunça 265 kilogram toplady. Biziň türgenimiz silkip götermekde (122 kilogram) öňdäki, itekläp götermekde bolsa (143 kilogram) ikinji orny eýelemegi başardy.

Soňky habarlar
16.08
Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
16.08
«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatdaky çykyşy
15.08
Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
15.08
Guterriş durnukly ulag hereketlerinde tagallalary birleşdirmäge çagyrdy