Baş sahypa
\
Prezidentiň poçtasy
Prezidentiň poçtasy
24.03 2021

Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlaglar gelip gowuşýar

21.03 2021

Azerbaýjanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan halklarymyzyň baý milli ruhy mirasyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy mynasybetli Size hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin.

21.03 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
22 sahypa
Soňky habarlar
18.05
Gruziýa Türkmen halkyny baýram bilen gutlady
18.05
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
17.05
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
17.05
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Gyrgyzystanyň energetika we senagat ministri bilen duşuşyk geçirdi
16.05
Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy
16.05
Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar