Baş sahypa
\
Prezidentiň poçtasy
Prezidentiň poçtasy
23.03 2021

Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlaglar gelip gowuşýar

21.03 2021

Azerbaýjanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan halklarymyzyň baý milli ruhy mirasyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy mynasybetli Size hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin.

21.03 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden
20.03 2017
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
22 sahypa
Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy