Esasy
\
2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany
\
Türkmenistanyň ilçihanalary Bütindünýä welosiped güni mynasybetli çäreleri geçirdiler
2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany
Türkmenistanyň ilçihanalary Bütindünýä welosiped güni mynasybetli çäreleri geçirdiler
Çap edildi 03.06.2020
7761
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture

2018-nji ýylda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen kabul eden Rezolýusiýasy bilen döredilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasynyň guramagynda Ankaranyň «Türkmenistan» seýilgähinde welosiped bäsleşigi geçirildi. Çärä diplomatik wekilhananyň işgärleri, Ankaranyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary, türk paýtagtynyň dolandyryş edarasynyň, KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar. 10 kilometr aralyga geçirilen welosiped bäsleşigine gatnaşanlar şu seýilgäh toplumyndaky dana türkmen şahyry Magtymgulynyň ýadygärliginiň ýanyndaky pellehana geldiler.

***
Türkmenistanyň Fransiýadaky Ilçihanasy Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosiped bäsleşigini gurady, oňa diplomatik wekilhananyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary, bu ýerde kowçum ýaşaýan türkmenleriň, şeýle hem Parižde ýerleşýän käbir ilçihanalaryň wekilleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşanlaryň ählisine ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.
***
Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Daşkentde welosiped bäsleşigini geçirdi. Baýramçylyk çäresine diplomatik wekilhananyň işgärleri, Özbegistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary, bu ýerde kowçum ýaşaýan türkmenleriň wekilleri gatnaşdylar. Özbek paýtagtynyň Merkezi seýilgähinde geçen welosiped bäsleşigi 5 kilometr aralyga dowam etdi.

Soňky habarlar
26.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
26.02
DAŞARY ÝURTLY HYZMATDAŞLAR BILEN NOBATDAKY WIDEODUŞUŞYKLAR
26.02
RESMI HABARLAR
25.02
Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk