Foto
9 sahypa
Soňky habarlar
06.10
Hormatly Prezidentimiz Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
06.10
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini gutlady
06.10
Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hyzmatdaşlyk — Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ýörelgeleri
05.10
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
05.10
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
04.10
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar