Home
\
Sport
\
Türkmen dzýudoçysy Saraýewoda geçirilen Ýewropa ýetginjekler Kubogynda altyn medal gazandy
Sport
Türkmen dzýudoçysy Saraýewoda geçirilen Ýewropa ýetginjekler Kubogynda altyn medal gazandy
Published 19.03.2023
1487

Saraýewoda (Bosniýa we Gersegowina) başlanan Ýewropa ýetginjekler Kubogynda türkmen dzýudoçysy Serdar Rahymow altyn medal gazandy. Bu ajaýyp üstünlige Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 1-nji ýyl talyby «Iň güýçli» diýen at ugrunda 13 ýurtdan 27 türgeniň gatnaşýan ýaryşynda 66 kilograma çenli agram toparynda gazandy.

Ilkinji göreşde ildeşimiz «Wazari» bahasy hasabyna 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Ýewropa Kubogynyň bürünç medalynyň eýesi, 19 ýaşly Walerio Ferrony (Italiýa) ýeňdi. Soň ol 2022-nji ýylyň Ýewropa ýetginjekler Kubogynyň bürünç medalynyň eýesi Kşiştof Klimkiýewiçden (Polşa) üstün çykdy.

Çärýek finalda Serdar Rahymow «Wazariniň» netijesinde Marko Loýaniçiçden (Serbiýa) üstün çykdy. Ýarym finalda ol 36 sekuntda bu ýaryşyň bürünç medalçysy Ýuwal Odin Levenşteýni (Ysraýyl) ipon (aýdyň ýeňiş) bilen ýeňdi, finalda bolsa 2 minut 46 sekuntda Flawius Lunguny-da (Rumyniýa) ipon bilen ýeňdi.

Bu, türkmenistanly 18 ýaşly birinji derejeli türgeniň şu aýda halkara ýaryşlarda gazanan ikinji uly üstünligidir. Bir hepde şondan öň ol Rimde (Italiýa) geçen Ýewropanyň açyk çempionatynda finalda 2 «Wazari» bahasynyň hasabyna diňe 2022-nji ýylda Saraýewoda geçirilen Ýewropa Kubogynyň 21 ýaşly bürünç medalçysy Beýik Britaniýaly Çarli Ýaňgudan ýeňlip, kümüş medal gazandy,

Serdar Rahymow dzýudo göreşi bilen meşgullanmaga ilkinji tälimçisi Baýram Şerapowyň halypalygynda Hojambazda (Lebap welayaty) başlapdy. Häzirki wagtda ol Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Gahryman Amandurdyýewiň ýolbaşçylygynda sport ussatlygyny kämilleşdirýär.

Saraýewoda iki gün dowam eden Ýewropa–2023 ýetginjekler Kubogy dört yklymyň 18 ýurdundan 268 türgeni (166 erkek we 102 zenan) bir ýere jemledi, olar 7 erkek we 7 zenan agram toparynda 14 medal ugrunda bäsleşýär.

Bu ýaryşa Türkmenistanyň toparynda 13 dzýudoçy (10 erkek we 3 zenan) gatnaşýar.

Last news
07.06
Turkmen pilgrims will perform Hajj
06.06
Tennis players of Turkmenistan won the second victory at the championship of Central Asia (U-12) in Ashgabat
06.06
The National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslakhaty of Turkmenistan held a working meeting on the development of Arkadag city
06.06
By the course of sustainable development for happy life of people
05.06
The President of Turkmenistan held a working meeting via a digital system
05.06
Nature Protection is an Area of ​​Consolidation of International Efforts
05.06
Major regional tournament starts in Ashgabat
05.06
The total amount of transactions at the SCRMET trading amounted to over 131 million 657 thousand US dollars
05.06
Next issue of Arkadagly Ýaşlar Magazine released
05.06
The President of Turkmenistan congratulated the King of Sweden
top-arrow