Çäreleriň merkezinde
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtagtymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ýeten belent sepgitleri we örän uly mümkinçilikleri bilen tanyşdyrýan «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


23.05.2024
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Beýik Magtymgulynyň ýadygärligi belentden seleňläp görünýär
photo
Türkmenistanda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär
photo
Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi
top-arrow