Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Sport
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Çap edildi 27.11.2022
2571

Türkmen türgenleri şu gün Antaliýada (Türkiýe) tamamlanan taýboks boýunça halkara ýaryşynda bäş – 1 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky Döwlet komitetinde habar bermegine görä, Türkiýede geçen ýaryşa 32 döwletden 756-dan gowrak türgen gatnaşdy. Türkmenistandan wekilçilik eden 9 türgeniň bäşisi baýrkalara mynasyp boldular.

Toparymyzdan altyn medaly 86 kg çenli agramda Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebinde taýboks boýunça tälimçi mugallymy Mustafa Saparmyradow gazandy.

Kümüş baýragy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Bäşim Bäşimow (60 kg çenli) we şu ýokary okuw mekdebiniň talyplary Muhammet Jumamyradow (81 kg çenli) we Döwletmyrat Güýjow (91 kilogramdan agyr) agramlarda eýelediler. Muhammet 5-nji ýyl, Döwletmyrat – 4-nji ýyl talyplarydyr.

Bürünç medala Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 4-nji sport mekdebinde kikboks boýunça tälimçi mugallymy Muhammetberdi Röwşenow (91 kg çenli agramda) mynasyp boldy.

Soňky habarlar
23.05
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara
23.05
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
top-arrow