Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
Syýasat habarlary
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
Çap edildi 31.05.2023
812

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-na iş saparynyň çäklerinde Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi.

Gahryman Arkadagymyzy senagat toplumynyň ýolbaşçylary we wekilleri mähirli garşyladylar. Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri senagat toplumynyň işi we öndürýän önümleri bilen tanyşdy.

Soňky habarlar
21.06
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
21.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
20.06
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly
20.06
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20.06
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
19.06
Oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň kepili
18.06
2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
18.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.06
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
17.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
top-arrow