Awazada ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler | TDH
Ykdysadyýet

Awazada ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler

 

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler.

Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara hereketleri has-da ösdürmek, ylmyň gazananlaryny we innowasion tilsimatlary önümçilige giňden ornaşdyrmak, bu pudaga maýa goýumlaryny çekmek Halkara maslahatynyň esasy meseleleridir.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter