Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasyna täze ilçisiniň bellenildi | TDH
Syýasat habarlary

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasyna täze ilçisiniň bellenildi

 

Hytaý halk respublikasynyň Prezidenti Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat ýollady, bu hatda Hytaý Halk Respublikasynyň adatdan daşary doly ygtyýarly täze ilçisi Sýan Naýçen bellenendigini beýan etdi. Hytaý halk respublikasynyň Prezidenti ilçi Sýan Naýçen doly ynamyny bildirýändigini we onuň öňünde goýlan wezipeleri başarjakdygyny habar berdi. Şeýlede adatdan daşary doly ygtyýarly ilçisiniň Sun Weidong-a möheletinň dolandygyny hemde işlän wagtynda ýardam bereni üçin minnetdarlygyny beýan etdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter