Koreýa Respublikasynyň ilçisi Türkmenistanda işe başlady | TDH
Syýasat habarlary

Koreýa Respublikasynyň ilçisi Türkmenistanda işe başlady

 

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny iberip, jenap Şin Sung-çuly Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belländigini habar berdi.

Mun Çže In, jenap Şin Sung-çulyň iki ýurduň arasyndaky dostlugy has-da pugtalandyrmak we özara bähbitleri ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy hem-de Türkmenistan Prezidentine berk jan saglygyny we bagt, şeýle hem ýurdumyzyň gülläp ösmegini arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter