Birža täzelikleri 16-nji Maý | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 16-nji Maý

 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy we awtobenzini satyn aldylar. Beýik Britaniýadan we BAE-den gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük, nah ýüplügiň galyndylary, pagta süýümi, buýan köki we baldagy ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Hytaý, BAE, Şweýsariýa, Türkiýe, Malta, Owganystan, Gyrgyzystan we beýleki ýurtlar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-niň 29 million 380 müň dollaryndan gowrak boldy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter