Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ösüş ugruna oňyn baha berdi

opublikovano 18.06.2017

Ýakynda merkezi metbugatyň sahypalarynda Halkara pul gaznasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň Türkmenistan bilen degişli Ylalaşygyň IV maddasyna laýyklykda geçirilen 2017-nji ýylda geňeşleriňgnetijeleri barada metbugat-maslahaty çap edildi.

Bu iri düzümiň wekilleri Aşgabatda bolmagyň çäklerinde resmi edaralar bilen bilelikde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amalda aşyrylýan ykdysady syýasatyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Öňe sürlen statistik we maliýe maglumatlarynyň esasynda Halkara pul gaznasynyň topary ýörite çykyş taýýarlady. Onda ý...

 
 

Copyright 2012-2017 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter