Prezidentiň poçtasy

Prezidentiň poçtasy

21.03.2017 | Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlaglar gelip gowuşýar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan


07.03.2017 | Ysraýylyň Prezidenti ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny belledi

Ysraýylyň Prezidenti Reuwen Riwlin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli gutlap, berk jan saglyk we ähli başlangyçlarynda uly üstünlikler, şeýle hem Türkmenistanyň halkyna parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdi.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter