Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýew hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewi Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazow hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowy Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.T.Rustemowa hakynda

Çynar Täjiýewna Rustemowany, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Mongoliýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Koreýa Halk Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY P.H.Durdyýew hakynda

Parahat Hommadowiç Durdyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Bangladeş Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Nepal Federatiw Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY P.H.Durdyýew hakynda

Parahat Hommadowiç Durdyýewi Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY N.Amanmyradow hakynda

Nurberdi Amanmyradowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ukrainadaky (Kiýew şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Moldowa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


17.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


17.12.2018 | Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň owgan ugruny dikeltdi

Şu gün paýtagtymyza ulag we üstaşyr hyzmatdaşlyk hakynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda, “Lazurit” (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ugry boýunça ilkinji synag gatnawyny amala aşyrýan ýük ulaglar kerweni geldi.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter