Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.12.2018 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Çary Geldiýewiç Nyýazow Türkmenistanyň Halkara sergiler býurosynyň ýanyndaky wekili wezipesinden boşadyldy.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.G.Nyýazow hakynda

Çary Geldiýewiç Nyýazowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Türkmenistanyň ilçisi, Hemişelik wekili wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda

Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Horwatiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda

Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýew hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewi Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazow hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowy Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.T.Rustemowa hakynda

Çynar Täjiýewna Rustemowany, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Mongoliýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Koreýa Halk Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY P.H.Durdyýew hakynda

Parahat Hommadowiç Durdyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Bangladeş Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Nepal Federatiw Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter