Ýurdumyzda noýabr aýynda birnäçe halkara medeni çäreler guralar | TDH
Medeniýet

Ýurdumyzda noýabr aýynda birnäçe halkara medeni çäreler guralar

опубликованно 25.10.2017 // 993 - просмотров
 

Şu ýylyň noýabr aýynda ýurdumyzda Hasyl toýy hem-de halkara medeni çäreler geçiriler.

Aşgabatda Halkara pudaklaýyn sergiler we maslahatlar, şeýle-de ikinji we üçünji ongünlükde Özbegistan Respublikasynyň we Rumyniýanyň ýurdumyzdaky Medeniýet günleri guralar.

Bulardan başga-da noýabr aýynda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda döredijilik duşuşyklaryny, maslahatlary, sergileri, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny, şol sanda döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby esasynda meýilleşdirilen çäreleri guramak göz öňünde tutulýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter