Mejlisiň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at dakyldy | TDH
Jemgyýet

Mejlisiň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at dakyldy

опубликованно 28.09.2017 // 1039 - просмотров
 

Türkmen sportuny ösdürmekde we onuň halkara abraýyny belende götermekde, şan-şöhratyny ýokarlandyrmakda bitiren uly hyzmatlaryny, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan we baýrakly orunlary eýelän türgenleri taýýarlamakda, olara sportuň inçe syrlaryny, tälimlerini we nusgalyk ýollaryny öwretmekde, sportuň görnüşleri boýunça ýokary derejeli türgenleri we toparlary taýýarlamak babatda usuly gollanmalary durmuşa geçirmekde goşan aýratyn şahsy goşandyny, sport boýunça okuw-türgenleşik we terbiýeçilik işlerinde gazanan ýokary netijelerini nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisi Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady dakmak kararyny kabul etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter