Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň final gününde zenanlar ýygyndy topary ähli derejeli medallara mynasyp boldular | TDH
Sport

Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň final gününde zenanlar ýygyndy topary ähli derejeli medallara mynasyp boldular

опубликованно 19.09.2017 // 1773 - просмотров
 

Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň jemleýji gününde biziň zenan türgenlerimiz V Aziadanyň ähli derejeli medallaryna mynasyp boldular.

Şu gün “Ne-waza” görnüşi boýunça medallar ugrundaky ýaryşlar dowam etdi.
70 kilogramdan ýokary bolan agram derejede zenanlaryň arasynda geçirilen final bäsleşigi tutuşlygyna türkmen türgenlerine degişli boldy. Onuň dowamynda Aýsoltan Garçowowa Sabina Agajanowadan üstün çykyp, altyn medal eýeledi. S.Agajanowa bolsa kümüş medala mynasyp boldy.

Jiu-jitsunyň “Ne-waza” görnüşiniň bürünç medal ugrundaky iki bäsleşiginde hem türkmen türgenleri saýlandylar. Netijede hormat münberiniň üçünji basgançagyna 49 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Ulýana Nazarowa çykdy.
45 kilogarma çenli agramlyk derejesinde çykyş edýän Dinara Jumadurdyýewa hem bürünç medaly eýeledi.

Şeýlelikde, jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlarda türkmen türgenleri jemi 19 medala – 7 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medaly eýelediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter