TDHÇB-yň söwdalarynda eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 14 million dollaryndan geçdi | TDH
Ykdysadyýet

TDHÇB-yň söwdalarynda eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 14 million dollaryndan geçdi

опубликованно 17.09.2017 // 901 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Täjigistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, ýangyç mazudyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Kiprden, Gruziýadan, Pakistandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçilere tüýjümek önümler, nah ýüplük, pagta süýümi, azyklyk bugdaýy ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 14 million dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine BAE-niň we beýleki ýurtlaryň işewürler toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 1 million 852 müň manatlyk ýod erginini we saryja goýnunyň ýüňüni satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 2 million 450 müň manatdan gowrak polipropileni (TNGIZT) we azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter