Ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy | TDH
Ykdysadyýet

Ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy

опубликованно 31.08.2017 // 1000 - просмотров
 

2017-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy.

Senagat toplumynda ösüş 3,8 göterime, gurluşykda -- 3,1 göterime, ulag-aragatnaşyk ulgamynda -- 10,9 göterime, söwdada -- 9,2 göterime, oba hojalygynda – 4,6 göterime we hyzmatlar ulgamynda – 10 göterime barabar boldy.

Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi 17,6 göterim köpeldi.

Aýlyk zähmet haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalar we talyp haklary doly möçberde tölenildi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyzda ortaça aýlyk iş haky 9 göterim ýokarlandy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter