Gurban baýramynyň günleri iş güni däl diýlip yglan edildi | TDH
Jemgyýet

Gurban baýramynyň günleri iş güni däl diýlip yglan edildi

опубликованно 25.08.2017 // 1175 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkymyzyň gadymy däp-dessurlaryny aýawly saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Gurban baýramynyň bellenilýän günleri bolan 2017-nji ýylyň 2-nji, 3-nji, 4-nji sentýabry iş güni däl diýilip yglan edildi.

Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen 2017-nji ýylyň 3-sentabryndaky ýekşenbe güni 5-nji sentýabra—sişenbe gününe geçirildi.

Eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edara-kärhanalara we guramalara bu Permanyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek tabşyryldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter