Ýurdumyzyň ýer eýeleri 30-njy awgustda pagta ýygymyna girişerler | TDH
Ykdysadyýet

Ýurdumyzyň ýer eýeleri 30-njy awgustda pagta ýygymyna girişerler

опубликованно 25.08.2017 // 1586 - просмотров
 

Türkmenistanyň pagtaçylary şu ýylyň 30-njy awgustynda “ak altynyň” ýygymyna girişerler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň mejlisinde oba hojalyk meseleleri boýunça wise-premýer E.Orazgeldiýewe degişli tabşyryklary berdi.

Şol gün Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda, demirgazyk sebiti bolan Daşoguz welaýatynda bolsa bir hepde soň, 6-njy sentýabrda pagta ýygymyna girişiler.

Hasyly kabul etmäge taýýarlaýyş nokatlarynyň 156-sy taýýar edildi, pagta arassalaýjy kärhanalaryň 38-si bolsa çig maly pagta süýümine öwürmek üçin gaýtadan işlär.

2017-nji ýylda pagta öndürmegiň döwlet buýurmasy jemi 1 million 50 müň tonnadan ybaratdyr.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter