Kazyýet edaralarynyň iň gowy işgärleri üçin döşe dakylýan nyşan hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy | TDH
Syýasat habarlary

Kazyýet edaralarynyň iň gowy işgärleri üçin döşe dakylýan nyşan hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy

опубликованно 07.08.2017 // 948 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen „Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri“ diýen döşe dakylýan nyşan hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

„Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri“ diýen döşe dakylýan nyşan bilen wezipe borçlaryny päk göwünli ýerine ýetirýänligi, hünär derejesini ýokarlandyrýanlygy, döwlet işinde köp ýyllap birkemsiz gulluk edenligi üçin kazylar we kazyýet işgärleri sylaglanylar.

 
 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter