Türkmenistan Ulag we logistika boýunça Halkara maslahatyna taýýarlanýar | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistan Ulag we logistika boýunça Halkara maslahatyna taýýarlanýar

опубликованно 21.04.2017 // 1112 - просмотров
 

Türkmenistan 4-5-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahatyny geçirmäge taýýarlyk görýär.

Daşary ýurtlaryň dürli ulag-logistika kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň, döwlet düzümleriniň wekilleri, maýadarlar maslahata gatnaşmaga isleg bildirdiler.

Maslahatyň gün tertibine girizilen wajyp meseleleriň hatarynda milli ykdysadyýetde ulag ulgamynyň we logistikanyň orny, logistika ulgamynyň geljegi, aragatnaşyk düzümleriniň, demir ýol pudagynyň, deňiz we derýa ulaglarynyň ösüşiniň geljegine degişli we beýleki meseleler bar.

Türkmenistan ulag ulgamynda, şol sanda BMG-niň çäklerinde halkara gatnaşyklary meselelerinde işjeň ýörelgäni eýeläp, anyk başlangyçlary öňe sürýär hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde transmilli geçelgeleri döretmek boýunça iri möçberli düzümleýin taslamalary durmuşa geçirýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter