Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we gazak işewürliginiň arasyndaky gatnaşyklarynyň ösdürilmegini goldaýar | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we gazak işewürliginiň arasyndaky gatnaşyklarynyň ösdürilmegini goldaýar

опубликованно 18.04.2017 // 951 - просмотров
 

Türkmenistanyň we Gazagystanyň işewür bileleşigi ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu abarada Astanada geçirilen gepleşiklerde aýtdy.

Prezident Nursultan Nazarbaýew bilen bolan gepleşikleriň dowamynda milli Liderimiz häzirki döwürde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýurdumyzda iri taslamalary amala aşyrýandygyny we Gazagystanyň kompaniýalarynyň hem şol taslamalara gatnaşygyny türkmen tarapynyň oňlajakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow yň belleýşi ýaly, geçen ýylyň awgust aýynda Aşgabatda Gazagystanyň maşyn gurluşyk, metallurgiýa, himiýa, gurluşyk, azyk senagaty ýaly pudaklarynyň önüm öndürijileriniň 30-synyň natnaşmagynda Gazagystan Respublikasynyň söwda forumynyň geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter