Türkmenistan Ownganystandaky ýagdaýyň syýasy serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagyna ygrarlydygyny tassyklady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistan Ownganystandaky ýagdaýyň syýasy serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagyna ygrarlydygyny tassyklady

опубликованно 18.04.2017 // 971 - просмотров
 

Gazagystanda döwlet saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystandaky ýagdaýyň diňe parahatçylykly we syýasy serişdeler bilen kadalaşdyrylmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz Gazagystanyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen boldan gepleşikleriň dowamynda Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda bolsa BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň gatnaşmagynda netijeli syýasy-diplomatik guralyň döredilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan we Gazagystan goňşy ýurtda ýagdaýy kadalaşdyrmak, soňky ýyllarda bu ýerde göze ilýän oňyn meýilleri berkitmek, onuň ykdysady we durmuş ulgamyny dikeltmek, Owganystany sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşmak maksady bilen dünýä bileleşigine zerur goldawy bermäge taýýardyr.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter