Türkmenistanyň Prezidenti: Hazar - hoşniýetli goňçylygyň we hyzmatdaşlygyň deňzi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti: Hazar - hoşniýetli goňçylygyň we hyzmatdaşlygyň deňzi

опубликованно 18.04.2017 // 991 - просмотров
 

Astanada döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazar deňziniň derejesi hakyndaky Konwensiýa Gazagystanda geçiriljek Hazarýaka döwletleriň nobatdaky Sammitinde gol çekiljekdigine ynam bildirdi.

Özüniň gazagyçtanly kärdeşi Nursultan Nazarbaýew bilen geçiren gepleşikleriniň doamynda milli Liderimiz Türkmenistanyň we Gazagystanyň Hazar deňzi boýunça goňşy bolup durýandygyny we ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygyň6 Hazary parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, ylalalşygyň we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň deňzine öwürmekde möhüm şert bolup durýandygyny aýtdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter