Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular | TDH
Jemgyýet

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular

опубликованно 21.03.2017 // 1033 - просмотров
 

Ýurdumyzyň milli medeniýetini, teatr, saz sungatyny, žurnalistikasyny, medeni aň-bilim edaralaryny we bilim ulgamyny ösdürmekde, döredijilik işärlerini taýýarlamakda, ýaşlary ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak we wepalylyk ruhunda terbiýelemekde, göreldeli jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary üçin, şeýle hem Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň jemlenilmegi we Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Permany bilen ýurdumyzyň medeniýet, sungat, döredijilik we bilim işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy we hormatly atlara mynsayp boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter