Aşgabatda geçirilen maslahatda “Simens A.G.” kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy | TDH
Jemgyýet

Aşgabatda geçirilen maslahatda “Simens A.G.” kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy

опубликованно 13.03.2017 // 1040 - просмотров
 

Aşgabadyň Halkara newrologiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Simens A.G.” kompaniýasynyň öndürýän lukmançylyk enjamlaryny keselleri anyklamakda we bejermekde netijeli ulanmagyň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän bu maslahat iki gün dowam eder.

Paýtagtymyzda guralan maslahat öz işini degişli bölümçelerde, has takygy paýtagtymyzdaky Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde hem-de iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde dowam etdi. Munuň özi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara tejribe alyşmagyň hem-de bu ulgamda ylmyň iň täze gazananlary bilen içgin tanyşmagyň ýolundaky möhüm ädim bolup durýar.

Türkmenistanyň paýtagtyndaky we welaýatlardaky lukmançylyk merkezleriniň öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmegi lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmäge we hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter