Garaşsyzlyk meýdançasynda Özbegistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy boldy | TDH
Syýasat habarlary

Garaşsyzlyk meýdançasynda Özbegistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy boldy

 

Aşgabada gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Garaşsyzlyk meýdançasynda dabaraly resmi garşylanyşy boldy.Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz kärdeşini mübärekledi.

Meýdançada belent mertebeli myhmanyň hormatyna Hormat garawuly düzüldi.Özbegistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýaňlandy.

Iki ýurduň liderleri nyzama düzülen esgerleriň öňünden geçdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary Özbegistanyň Prezidentine tanyşdyryldy. Türkmenistanyň Baştutanyna hem Özbegistan Respublikasynyň hökümet wekiliýetiniň agzalary tanyşdyryldy.

Dabaranyň ahyrynda Hormat garawulynyň esgerleri Garaşsyzlyk meýdançasyndan dabaraly ýöriş bilen geçip gitdiler.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew hormatly atlylar düzüminiň ugratmagynda awtoulagda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumyna tarap ugradylar. Şol ýerde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçiriler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter